Od 2002 roku Firma ZERO Technologia Produkcji we współpracy z Firmą MECHATRONIK prowadzi Autoryzowany Ośrodek Szkolenia w dziedzinie wykorzystania oprogramowania autorstwa Firmy ZERO oraz pakietów edukacyjnych CAD-edukacja(Solid Edge), CAM-edukacja (EdgeCAM), CNC-edukacja (SinuTrain + ZERO-CNC). Placówka współpracuje ściśle z Polskim Stowarzyszeniem Upowszechniania Komputerowych Systemów Inżynierskich "ProCAx"

 

Kogo szkolimy


W ofercie dla jednostek dydaktycznych szkolimy nauczycieli i uczniów szkół technicznych:

W ofercie skierowanej do przemysłu:

 

Jakie kursy organizujemy


W ofercie skierowanej do jednostek dydaktycznych przewidziano kilka form szkolenia.

 

1. Kursy specjalistyczne dla grup uczniów (CAD, CAM, CNC) :


2. Kurs podstaw CNC z wykorzystaniem Systemu ZERO-CNC i SIEMENS SinuTrain:

Kurs pełny

Kurs skrócony - intensywny


3. Kurs obsługi Zestawu CAM-Edukacja (EdgeCAM):

Kurs standardowy

Kurs rozszerzony


4. Kurs obsługi Zestawu CAD-Edukacja (Solid Edge):

Kurs standardowy

Kurs rozszerzony

 

Na indywidualne życzenie mogą być prowadzone kursy specjalistyczne o czasie trwania dostosowanym do wymogów klienta.

 

Kto Was szkoli


Kursy prowadzą doświadczeni pracownicy działu szkolenia producenta oprogramowania, nauczyciele akademiccy WAT, Politechniki Warszawskiej, oraz inżynierowie praktycy zajmujący się na co dzień technologiami CAD, CAM i CNC.

 

Gdzie odbywają się szkolenia


Ośrodek mieści się w centrum Warszawy z dogodnym dojazdem z Dworca Centralnego, bezpłatnym parkingiem, w bliskości przystanku metra

Na miejscu bufet serwujący obiady (koszt ok. 25-60 zł)

Znaczną część kursów organizujemy wyjazdowo w siedzibie osób szkolonych.

Do realizowania kursów wyjazdowych Ośrodek nasz wykorzystuje przenośną pracownię komputerową ze sprzętem pozwalającym na komfortową pracę w systemach CAD/CAM.

 

Kiedy odbywają się szkolenia


Kursy odbywają się cyklicznie w godzinach dogodnych dla klienta, również popołudniowych, w ciągu całego tygodnia i/lub w weekendy w godz. 8 - 20

 

Certyfikaty jakie wydajemy


Kurs certyfikowany jest Zaświadczeniem wydanym przez Autoryzowany Ośrodek Szkolenia Firmy ZERO :

Posiadamy uprawnienia do prowadzenia kursów zgodnie z wpisem do rejestru instytucji szkoleniowych WUP w Warszawie (Nr ewidencyjny 2.14/00230/2013).

 

Informacje i zgłoszenia


 

Ceny


1. Autoryzowany Kurs podstaw CNC z wykorzystaniem Systemu ZERO-CNC:

Czas trwania każdego modułu kursu wynosi 30 godz.

Opłata za udział w każdym module kursu wynosi od 600 zł brutto

 

2. Autoryzowany Kurs obsługi Zestawu CAM-Edukacja (EdgeCAM):

Czas trwania kursu standardowego wynosi 30 godz., jego koszt wynosi od 600 zł brutto

 

3. Autoryzowany Kurs obsługi Zestawu CAD-Edukacja (Solid Edge):

Czas trwania kursu standardowego wynosi 30 godz., jego koszt wynosi od 600 zł brutto