Do pobrania w postaci dokumentu WORD w postaci spakowanej


Kierowany do: 

Uczestnicy: 

użytkownicy Systemu ZERO-CNC nie znających Systemu ani podstaw programowania obrabiarek 

Wymagania: 

podstawowa znajomość pracy na komputerze, NIE jest wymagana umiejętność obsługi systemu operacyjnego MS Windows 

Program i liczba zajęć: 

Metody i formy realizacji zajęć: 

wykład połączony z prezentacją edukacyjnych i przemysłowych zastosowań Systemu ZERO-CNC oraz ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem Systemu ZERO-CNC; 

Materiały szkoleniowe: 

Instrukcja Systemu ZERO-CNC wraz z załączonymi materiałami do samodzielnego wykonywania ćwiczeń 

Literatura:

Szczegółowy program kursu: 

Moduł Temat Liczba
godz.
Forma Forma zaliczenia
Wykł. Ćwicz.
1A Zakres tematów objętych Systemem ZERO-CNC. Podstawy obsługi Systemu z wykorzysta- niem jego możliwości multimedialnych.Obsługa i wykorzystanie katalogów obrabiarek, narzędzi, oprzyrządowania, filmów VIDEO. 15 4 11 Dobór narzędzi, oprzyrządowaniai obrabiarki z katalogów Systemu ZERO-CNC
1B Przegląd przykładów obróbki zawartych w Systemie 5 -- 5 Multimedialne zaprezentowanie przykładu obróbki
2A Nauka podstaw programowania obrabiarek sterowanych numerycznie 5 -- 5 Napisanie prostego programu CNC
2B Wykorzystanie Systemu ZERO-CNC do przygotowania programów obróbczych dla obrabiarek sterowanych numerycznie 6 -- 6 Samodzielne napisanie programu CNC
2C Wykorzystanie Systemu ZERO-CNC do symulowania pracy obrabiarki sterowanej numerycznie (tokarka). Przykłady uruchamiania programów obróbczych na obrabiarce. 5 -- 5 Uruchomienie programu CNC na wirtualnej obrabiarce
2D Nauka zasad doboru parametrów obróbki z wykorzystaniem modułu zawartego w Systemie ZERO-CNC 4 -- 4 Ustalenie parametrów obróbki wałka
3A Wykorzystanie Systemu ZERO-CNC do opracowania kompletnej technologii obróbki detalu na obrabiarce sterowanej numerycznie (tokarka) w tym przygotowania programu obróbczego dla obrabiarki 12 2 10 Opracowanie kompletnej technologii obróbki detalu
3B Zaawansowane funkcje programowania obrabiarek sterowanych numerycznie Podprogramy, cykle obróbcze, programowanie parametryczne, inne 8 -- 8 napisanie programu CNC z wykorzystaniem funkcji zaawansowanych

 

MODUŁ 1


Moduł 1 (1A i 1B) - 4 godziny wykładu, 16 godzin ćwiczeń 

Zakres tematów objętych Systemem ZERO-CNC. Podstawy obsługi Systemu z wykorzystaniem jego możliwości multimedialnych. Obsługa i wykorzystanie katalogów obrabiarek, narzędzi, oprzyrządowania, filmów VIDEO. Przegląd przykładów obróbki zawartych w Systemie.

Cele: 

Po zakończonym wykładzie i ćwiczeniach uczestnik będzie potrafił: 

Treści: 

 

MODUŁ 2


Moduł 2 (2A do 2D) - 20 godzin ćwiczeń 

Nauka podstaw programowania obrabiarek sterowanych numerycznie, Wykorzystanie Systemu ZERO-CNC do przygotowania programów obróbczych dla obrabiarek sterowanych numerycznie, Wykorzystanie Systemu ZERO-CNC do symulowania pracy obrabiarki sterowanej numerycznie (tokarka). Przykłady uruchamiania programów obróbczych na obrabiarce

Cele:

 Po zakończonym wykładzie i ćwiczeniach uczestnik będzie potrafił:

Treści: 

 

MODUŁ 3


 Moduł 3 (3A i 3B) - 2 godziny wykładu, 18 godzin ćwiczeń 

Wykorzystanie Systemu ZERO-CNC do opracowania kompletnej technologii obróbki detalu na obrabiarce sterowanej numerycznie (tokarka) w tym przygotowania programu obróbczego dla obrabiarki Zaawansowane funkcje programowania obrabiarek sterowanych numerycznie Podprogramy, cykle obróbcze, programowanie parametryczne, inne

Cele:

 Po zakończonym wykładzie i ćwiczeniach uczestnik będzie potrafił: 

Treści: