KURSY ORGANIZOWANE CYKLICZNIE

do spisu

1.
TEMAT : Kursy specjalistyczne dla grup uczniów lub nauczycieli (CAD,CAM,CNC)
Termin do uzgodnienia
Organizator ZERO Technologia Produkcji oraz Firma MECHATRONIK
Cel zajęć Celem kursów jest wyposażenie uczniów w specjalistyczną wiedzę techniczną, na poziomie zaawansowanym.
Zdobyta wiedza to gwarancja dobrego miejsca pracy.
Planowane tematy Program kursu dostosowany do indywidualnych potrzeb ucznia, szkoły, projektu.
Szczegółowy plan uzgadniany jest z zamawiającym po wnikliwej analizie potrzeb zamawiającego 
Czas szkolenia od 16 do 200 godzin
Oprogramowanie Solid Edge, EdgeCAM, SinuTrain, ZERO-CNC, inne wg potrzeb zamawiającego
Sprzęt Tokarka CNC, Frezarka CNC, panele sterujące SIEMENS lub EMCO, inne wg potrzeb zamawiającego
Koszt Dostosowany do możliwości i potrzeb projektu
Kursy są realizowane zazwyczaj z funduszy Unii Europejskiej
Miejsce  wyjazdowo w Waszej Szkole lub
ZERO - Autoryzowany Ośrodek Szkolenia
02-520 Warszawa ul. Wiśniowa 56
Kontakt Tel/fax (22) 638-61-00, +48 502-398-124  
e-mail: zero@zero.waw.pl

do spisu

2.
TEMAT : Autoryzowany Kurs obsługi i wykorzystania Zestawu CAD-edukacja (Solid Edge)
Termin cyklicznie
Organizator ZERO Technologia Produkcji oraz Firma MECHATRONIK
Cel zajęć Poznanie zasady działania programów CAD w odmianach 2D i 3D, tworzenie modelu 3D części oraz zespołów, generowanie dokumentacji płaskiej, współpraca z systemami CAM
Planowane tematy Szczegółowy plan na stronie Ośrodka szkolenia ZERO 
Czas szkolenia jeden moduł 20 lub 40 godzinny
Oprogramowanie Solid Edge 2024
Koszt od 600 zł brutto za osobę za moduł 20 godzinny
od 1200 zł brutto za osobę za moduł 40 godzinny
Miejsce  wyjazdowo w Waszej Szkole lub
ZERO - Autoryzowany Ośrodek Szkolenia
02-520 Warszawa ul. Wiśniowa 56
Kontakt Tel/fax (22) 638-61-00, +48 502-398-124  
e-mail: zero@zero.waw.pl

do spisu

3.
TEMAT : Autoryzowany Kurs obsługi i wykorzystania Zestawu CAM-edukacja (EdgeCAM)
Termin cyklicznie
Organizator ZERO Technologia Produkcji oraz Firma MECHATRONIK
Cel zajęć Poznanie zasady działania programów CAM, uzyskanie umiejętności projektowania procesów obróbki tokarskiej i frezarskiej z wykorzystaniem programu EdgeCAM, obsługa cykli obróbczych, dobór narzędzi, analiza obrobionej bryły, generowanie kodów dla obrabiarek CNC
Planowane tematy Szczegółowy plan na stronie Ośrodka szkolenia ZERO 
Czas szkolenia jeden moduł 20 lub 40 godzinny
Oprogramowanie EdgeCAM 2023
Koszt od 600 zł brutto za osobę za moduł 20 godzinny
od 1200 zł brutto za osobę za moduł 40 godzinny
Miejsce  wyjazdowo w Waszej Szkole lub
ZERO - Autoryzowany Ośrodek Szkolenia
02-520 Warszawa ul. Wiśniowa 56
Kontakt Tel/fax (22) 638-61-00, +48 502-398-124  
e-mail: zero@zero.waw.pl
 

do spisu

4. 
TEMAT : Autoryzowany Kurs podstaw CNC z wykorzystaniem Systemu ZERO-CNC i SIEMENS SinuTrain
Termin cyklicznie
Organizator ZERO Technologia Produkcji oraz Firma MECHATRONIK w Warszawie
Cel zajęć Wprowadzenie do technik CNC. Prezentacja obrabiarek, osprzętu, narzędzi. Nauka obsługi Systemu ZERO-CNC z wykorzystaniem jego możliwości multimedialnych, dostosowana do nauczania w różnych typach szkół, poznanie podstaw programowania obrabiarek sterowanych numerycznie, praktyczne poznanie zasad uruchamiania programów obróbczych na obrabiarkach. Kurs wspomagany możliwościami jakie daje wykorzystanie SIEMENS SinuTrain
Planowane tematy Szczegółowy plan na stronie Ośrodka szkolenia ZERO 
Czas szkolenia jeden moduł 20 godzinny (kurs standardowy K4)
lub
1 , 2 lub 3 moduły po 20 godzin (kursy K1, K2, K3)
Oprogramowanie System ZERO-CNC
Koszt od 600 zł brutto za osobę za moduł 20 godzinny (kurs standardowy K4)
lub
od 1200 zł brutto za osobę za moduł 40 godzinny (kursy K1, K2, K3)
Miejsce  wyjazdowo w Waszej Szkole lub
ZERO - Autoryzowany Ośrodek Szkolenia
02-520 Warszawa ul. Wiśniowa 56
Kontakt Tel/fax (22) 638-61-00, +48 502-398-124  
e-mail: zero@zero.waw.pl

do spisu

5.
TEMAT : Autoryzowany kurs obsługi pulpitu obrabiarki Sinumerik (SIEMENS SinuTrain)
Termin cyklicznie
Organizator ZERO Technologia Produkcji oraz Firma MECHATRONIK
Cel zajęć Nauka obsługi oprogramowania SinuTrain mająca na celu poznanie podstaw programowania tokarek i frezarek sterowanych numerycznie metodą identyczną ze stosowaną bezpośrednio na pulpicie obrabiarek CNC ze sterowaniem Sinumerik
Planowane tematy Szczegółowy plan na stronie Ośrodka szkolenia ZERO 
Czas szkolenia jeden moduł 20 lub 40 godzinny
Oprogramowanie SIEMENS SinuTrain
Koszt od 600 zł brutto za osobę za moduł 20 godzinny
od 1200 zł brutto za osobę za moduł 40 godzinny
Miejsce  wyjazdowo w Waszej Szkole lub
ZERO - Autoryzowany Ośrodek Szkolenia
02-520 Warszawa ul. Wiśniowa 56
Kontakt Tel/fax (22) 638-61-00, +48 502-398-124  
e-mail: zero@zero.waw.pl

do spisu

6.
TEMAT : Autoryzowany Kurs obsługi i wykorzystania Zestawu PAP-edukacja (FluidSIM)
Termin cyklicznie
Organizator ZERO Technologia Produkcji
Cel zajęć Nauka obsługi programu FluidSIM 5.x, pokaz wykorzystania osprzętu opcjonalnego dla programu FluidSIM, zajęcia z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania realizowane przez internet
Planowane tematy Szczegółowy plan na stronie Ośrodka szkolenia ZERO 
Czas szkolenia jeden moduł 20 godzinnny
Oprogramowanie FluidSIM 5
Koszt do uzgodnienia
Miejsce  wyjazdowo w Waszej Szkole lub
ZERO - Autoryzowany Ośrodek Szkolenia
02-520 Warszawa ul. Wiśniowa 56
Kontakt Tel/fax (22) 638-61-00, +48 502-398-124  
e-mail: zero@zero.waw.pl