OZNACZENIA
Liczba w ostatnim polu oznacza wykorzystywaną wersję programu
Lista sortowana wg miejscowości


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z do gry

B

1Zesp Szk Ponadgimnazjalnych nr 1Barlinek 2012 wer. 2013
2Centrum Ksztacenia PraktycznegoBaanowice 2016 wer. 2016
3Zesp Szk w BeycachBeyce 2009 wer. 2010
4Zesp Szk nr 1Bdzin 2008 wer. 19
5Zesp Szk nr 1 w Biaej PiskiejBiaa Piska 2009 wer. 2010
6Zesp Szk PonadgimnazjalnychBiaogard 2008 wer. 19
7Politechnika BiaostockaBiaystok 1997 wer. 19
8Zesp Szk Mechanicznych CKP nr 2Biaystok 2002 wer. 19
9Zesp Szk Metalowo-DrzewnychBiaystok 2006 wer. 19
10Zesp Szk Rolniczych CKPBiaystok 2014 wer. 2013
11Zesp Szk TechnicznychBiaystok 2015 wer. 2015
12Zesp Szk Zawodowych nr 2Biaystok 2008 wer. 19
13Zesp Szk Zawodowych nr 6Biaystok 2007 wer. 19
14Powiatowe Centrum Ksztacenia PraktycznegoBielawa 2005 wer. 19
15Zesp SzkBielawa 2002 7.0 origin
16Zesp Szk nr 1Bielsk Podlaski 2006 wer. 19
17Akademia Techniczno - Humanistyczna WBMiIBielsko-Biaa 2006 wer. 20
18Bielskie Centrum Ksztacenia Ustawicznego i PraktycBielsko-Biaa 2009 wer. 2010
19Zesp Szk Elektronicznych i MechanicznychBielsko-Biaa 2002 7.0 origin
20Zesp Szk Technicznych i HandlowychBielsko-Biaa 2002 wer. 19
21Regionalne Centrum Edukacji ZawodowejBigoraj 2013 wer. 2013
22Zesp Szk Zawodowych i OglnoksztaccychBigoraj 2013 wer. 2013
23Zesp Szk nr 1Bonie 2005 wer. 19
24Regionalne Centrum Ksztacenia Prakt. i Ustawiczn.Brodnica 2002 wer. 19
25Specjalny Orodek Szkolno-WychowawczyBronina 2012 wer. 2013
26Zesp Szk Zawodowych nr 1Brzeg 2013 wer. 2013
27Zesp Szk Ponadgimnazjalnych nr 2Brzesko 2010 wer. 2010
28Zesp Szk Zawodowych nr 1Bychawa 2007 wer. 19
29Centrum Ksztacenia Praktycznego nr 1Bydgoszcz 2009 wer. 2010
30Pastwowy Zesp Szk PlastycznychBydgoszcz 2010 wer.2010
31Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy WM, KEMBydgoszcz 2002 wer. 20
32Zesp Szk Mechanicznych nr 1Bydgoszcz 2010 wer. 2010
33Zesp Szk Mechanicznych nr 2Bydgoszcz 2014 wer. 2015
34Centrum Ksztacenia PraktycznegoBytom 2002 wer. 19
35Zesp Szk Mechaniczno-SamochodowychBytom 2002 7.0 origin
36Zesp Szk Technicznych i OglnoksztaccychBytom 2012 wer. 2013
37Zesp Szk PonadgimnazjalnychBytw 2002 7.0 origin

do gry

C

38Centrum Ksztacenia PraktycznegoChem 2007 wer. 19
39Pastwowa Wysza Szkoa ZawodowaChem 2005 wer. 19
40Zesp Szk Technicznych w ChemieChem 2007 wer. 19
41Zesp Szk Zawodowych nr 5Chem 2010 wer.2010
42Zesp Szk nr 2 im. A.MickiewiczaChemno 2005 wer. 19
43Zesp Szko w ChocianowieChocianw 2011 wer. 2010
44Centrum Ksztacenia PraktycznegoChodzie 2002 7.0 origin
45Centrum Ksztacenia PraktycznegoChojnice 2002 wer. 12
46Zesp Szk Ponadgimnazjalnych nr 1Chojnice 2002 wer. 12
47Powiatowy Zesp Szk w ChojnowieChojnw 2016 wer. 2016
48Zesp Szk Mechaniczno-ElektrycznychChorzw 2002 7.0 origin
49Zesp Szk Technicznych i OglnoksztaccychChorzw 2009 wer. 2010
50Powiatowe Centrum EdukacyjneChrzanw 2015 wer. 2015
51Zesp Szk nr 3Ciechanw 2015 wer. 2015
52Zesp Szk Mechaniczno-ElektrycznychCieszyn 2002 7.0 origin
53Centrum Edukacji ZawodowejCzarnkw 2009 wer. 2010
54Zesp Szk PonadgimnazjalnychCzarnkw 2009 wer. 2010
55Zesp Szk SILESIACzechowice-Dziedzice 2002 7.0 origin
56Zesp Szk Technicznych i LicealnychCzechowice-Dziedzice 2011 wer. 2010
57Centrum Ksztacenia PraktycznegoCzstochowa 2011 wer. 2010
58Politechnika Czstochowska ITMiAPCzstochowa 2007 wer. 20
59Techniczne Zakady NaukoweCzstochowa 2007 wer. 19
60Zesp Szk Mechaniczno-ElektrycznychCzstochowa 2002 7.0 origin
61Zesp Szk TechnicznychCzuchw 2002 7.0 origin

do gry

D

62Zesp Szk TechnicznychDbrowa Grnicza 2009 wer. 2010
63Orodek Doskonalenia ZawodowegoDbrowa Grnicza 2009 wer. 19
64Zesp Szk Zawodowych SZTYGARKADbrowa Grnicza 2002 7.0 origin
65Zesp Szk Zawodowych nr 1Dbica 2009 wer. 2010
66Zesp Szk Zawodowych nr 1Dblin 2014 wer. 2013
67Wysza Szkoa Oficerska Si PowietrznychDblin 2006 wer. 19
68Zesp Szk ZawodowychDobre Miasto 2008 wer. 19
69Zesp Szk Zawodowych nr 1Dziadowo 2008 wer. 19
70Zesp Szk ZawodowychDynw 2014 wer. 2013
71Publiczne Dziadowskie CKU DARDziadowo 2006 wer. 19

do gry

E

72Zesp Szk MechanicznychElblg 2002 7.0 origin
73Zesp Szk Zawodowych nr 1Elblg 2002 wer. 19
74Centrum Ksztacenia Praktycznego i UstawicznegoEk 2008 wer. 19
75Zesp Szk Mechaniczno-ElektrycznychEk 2002 7.0 origin

do gry

G

76Zesp Szk Ponadgimnazjalnych nr 2Garwolin 2002 7.0 origin
77Zesp Szk Rolniczych CKUiPGarwolin 2008 wer. 19
78Centrum Ksztacenia Praktycznego nr 1Gdask 2002 wer. 19
79Centrum Ksztacenia UstawicznegoGdask 2011 wer. 2010
80Oglnaksztacce Szkoy Sportowe i ZawodoweGdask 2006 wer. 19
81Szkoy Okrtowe iOglnokszt. CONRADINUMGdask 2011 wer. 2010
82Politechnika Gdaska Wydzia MechanicznyGdask 2002 wer. 19
83Politechnika Gdaska Wydzia Oceanotechniki i OkrtGdask 2006 wer. 20
84Politechnika Gdaska Wydzia Inynierii Ld. i rodGdask 2006 wer. 20
85Zesp Szk EnergetycznychGdask 2002 7.0 origin
86Zesp Szk MetalowychGdask 2002 7.0 origin
87Zesp Szk SamochodowychGdask 2015 wer. 2015
88Zesp Szk Zawodowych nr 10Gdask 2002 7.0 origin
89Akademia Marynarki Wojennej WMEGdynia 2005 wer. 20
90Zesp Szk Budownictwa OkrtowegoGdynia 2009 wer. 19
91Zesp Szk BudowlanychGdynia 2009 wer. 2010
92Zesp Szk Chodniczych i ElektronicznychGdynia 2009 wer. 2010
93Zesp Szk MechanicznychGdynia 2002 wer. 19
94Zesp Szk Zawodowych nr 2Gdynia 2002 7.0 origin
95Zesp Szk Zawodowych nr 1Gdynia 2002 7.0 origin
96Zesp Szk im. Powstacw Wielkopol.Gbice 2006 wer. 19
97Powiatowe Centrum Ksztacenia PraktycznegoGiycko 2012 wer. 2010
98Zesp Szk Elektronicznych i InformatycznychGiycko 2006 wer. 19
99Grnolskie Centrum Edukacyjne C.K.P.Gliwice 2009 wer. 2010
100Politechnika lska, Wydzia Mechaniczny TechnologiGliwice 1997 wer. 19
101Zesp Szk SamochodowychGliwice 2008 wer. 19
102Zesp Szk Techniczno-Informat. C.K.PGliwice 2005 wer. 19
103Zesp Szk ZawodowychGliwice 2002 7.0 origin
104Gogowskie Centrum Edukacji ZawodowejGogw 2007 wer. 19
105Zesp Szk Samochodowych i BudowlanychGogw 2007 wer. 19
106Zesp Szk Zawodowych im. KENGogw 2002 wer. 19
107Zesp Szk MechanicznychGubczyce 2007 wer. 19
108Zesp Szk Ponadgimnazjalnych nr 2Gniezno 2012 wer. 2013
109Centrum Ksztacenia Praktycznego i UstawicznegoGorlice 2012 wer. 2010
110Zesp SzkGorzw lski 2011 wer. 2010
111Centrum Ksztacenia ZawodowegoGorzw Wielkopolski 2009 wer. 2010
112Pastwowa Wysza Szkoa ZawodowaGorzw Wielkopolski 2015 wer. 2015
113Zesp Szk ElektrycznychGorzw Wielkopolski 2008 wer. 19
114Zesp Szk MechanicznychGorzw Wielkopolski 2009 wer. 2010
115Centrum Ksztacenia PraktycznegoGorzyce k/Sandomierza 2002 7.0 origin
116Zesp SzkGorzyce k/Sandomierza 2013 wer. 2013
117Gostyniskie Centrum EdukacyjneGostynin 2007 wer. 19
118Zesp Szk ZawodowychGosty 2011 wer. 2010
119Zesp Szk PonadgimnazjalnychGrabica 2008 wer. 19
120Centrum Ksztacenia PraktycznegoGrodzisk Mazowiecki 2012 wer. 2010
121Zesp Szk Mechaniczno-SamochodowychGrodzisk Mazowiecki 2002 7.0 origin
122Zesp Szk PonadgimnazjalnychGrodzisk Wielkopolski 2010 wer.2010
123Zesp Szk CKUGronowo 2012 wer. 2013
124Zesp Szk CKPGrubno 2015 wer. 2015
125Centrum Ksztacenia PraktycznegoGrudzidz 2016 wer. 2016
126Grudzidzka Szkoa WyszaGrudzidz 2006 wer. 19
127Zesp Szk MechanicznychGrudzidz 2012 wer. 2013
128Zesp Szk Zawodowych im. Stanisawa StaszicaGrybw 2013 wer. 2013
129Zesp Szk ZawodowychGryfino 2002 7.0 origin
130Zesp Szk RolniczychGubin 2006 wer. 19

do gry

H

131Zesp Szk ZawodowychHajnwka 2015 wer. 2015

do gry

I

132Zesp SzkIawa 2010 wer.2010

do gry

J

133Zesp Szk Ponadgimnazjalnych nr 2Jarocin 2007 wer. 19
134Zesp Szk Technicznych i OglnoksztacacychJarosaw 2015 wer. 2015
135Centrum Ksztacenia PraktycznegoJaso 2012 wer. 2013
136Zesp Szk nr 3Jaso 2009 wer. 19
137Zesp Szk TechnicznychJaso 2009 wer. 2010
138Zesp Szk TechnicznychJastrowie 2007 wer. 19
139Niepubliczne Technikum dla DorosychJastrzbie-Zdrj 2014 wer. 2013
140Zesp Szk nr 5Jastrzbie Zdrj 2014 wer. 2013
141Zesp Szk nr 6Jastrzbie-Zdrj 2002 7.0 origin
142Powiatowe Centrum Ksztacenia ZawodowegoJawor 2002 wer. 19
143Centrum Ksztacenia PraktycznegoJaworzno 2014 wer. 2013
144Jednostka EdukacyjnaJaworzno 2007 wer. 19
145Zesp Szk Ponadgimnazjalnych nr 6Jaworzno 2006 wer. 19
146Zesp Szk Zawodowych El.JAWORZNO-3 SAJaworzno 2002 7.0 origin
147Zesp Szk im. Armii KrajowejJedlicze 2008 wer. 19
148Zesp Szk Technicznych MECHANIKJelenia Gra 2005 wer. 19
149Zesp Szk Ponadgimnazjalnych nr 2Jdrzejw 2009 wer. 2010

do gry

K

150Centrum Ksztacenia PraktycznegoKalisz 2009 wer. 2010
151Pastwowa Wysza Szkoa ZawodowaKalisz 2006 wer. 20
152Zesp Szk SamochodowychKalisz 2007 wer. 19
153Zesp Szk Techniczno-ElektronicznychKalisz 2002 wer. 19
154Zesp Szk ZawodowychKamie Pomorski 2002 7.0 origin
155Zesp Szk w KaczudzeKaczuga 2005 wer. 19
156Zesp SzkKarczew 2007 wer. 19
157Politechnika lskaKatowice 2000 wer. 19
158lskie Techniczne Zakady NaukoweKatowice 2011 wer. 2010
159Uniwersytet lskiKatowice 2006 wer. 19
160Wysza Szkoa TechnicznaKatowice 2015 wer. 2015
161Centrum Ksztacenia Praktycznego i UstawicznegoKdzierzyn-Kole 2007 wer. 19
162Zesp Szk nr 4Kdzierzyn-Kole 2007 wer. 19
163Zesp Szk eglugi rdldowejKdzierzyn-Kole 2007 wer. 19
164Politechnika witokrzyska WMiBMKielce 2002 wer. 20
165Zakad Doskonalenia ZawodowegoKielce 2012 wer. 2013
166Zesp Szk MechanicznychKielce 2007 wer.19
167Zesp Szk nr 1Kobuck 2006 wer. 19
168Zesp Szk PonadgimnazjalnychKodawa 2016 wer. 2016
169Zesp Szk TechnicznychKolbuszowa 2015 wer. 2015
170Zesp Szk Technicznych im. Kard.St. WyszyskiegoKolno 2014 wer. 2013
171Zesp Szk TechnicznychKoo 2006 wer. 19
172Zesp SzkKoobrzeg 2002 7.0 origin
173Zesp Szk MechanicznychKoobrzeg 2002 7.0 origin
174Centrum Ksztacenia PraktycznegoKonin 2005 wer. 19
175Zesp Szk Grniczo-EnergetycznychKonin 2006 wer. 19
176Zesp Szk w Piotrkowicach MaychKoniusza 2007 wer. 19
177Zesp Szk Ponadgimnazjalnych nr 1Koskie 2006 wer. 19
178Warsztaty Szkolne Z.S.Z.Koronowo 2002 7.0 origin
179Centrum Ksztacenia UstawicznegoKoszalin 2002 7.0 origin
180Politechnika Koszaliska Wydzia MechanicznyKoszalin 2002 wer. 20
181Powiatowy Zesp Szk nr 2Kocierzyna 2008 wer. 19
182Zesp Szk nr 1Kozienice 2011 wer. 2010
183Akademia Grniczo-Hutnicza WIMiR, KAPKrakw 2006 wer. 20
184Akademia Rolnicza, WTiER, KIMiAKrakw 2006 wer. 20
185Centrum Ksztacenia PraktycznegoKrakw 2010 wer. 2010
186Maopolskie Centrum Doskonalenia NauczycieliKrakw 2011 wer. 2010
187Politechnika KrakowskaKrakw 1999 wer. 19
188Specjalny Orodek Szkolno WychowawczyKrakw 2006 wer. 19
189Zesp Szk nr 1Krakw 2011 wer. 2010
190Zesp Szk Mechanicznych nr 2Krakw 2006 wer. 19
191Zesp Szk Mechanicznych nr 3Krakw 2008 wer. 19
192Zesp Szk Mechanicznych nr 4Krakw 2009 wer. 19
193Zesp Szk ZawodowychKrakw 2002 wer. 19
194Zesp Szk Ponadgimnazjalnych nr 1Krakw 2011 wer. 2010
195Zesp Szk nr 3Kranik 2014 wer. 2013
196Zesp Szk Ponadgimnazjalnych nr 3Krotoszyn 2013 wer. 2013
197Centrum Ksztacenia PraktycznegoKrosno 2012 wer. 2010
198Zesp Szk Ponadgimnazjalnych nr 3Krosno 2006 wer. 19
199Zesp Szk Ponadgimnazjalnych nr 4 NAFTWKAKrosno 2006 wer. 19
200Zesp Szk im. Powstacw Wielkopolskich 1918-191Krzy Wielkopolski 2013 wer. 2013
201Zesp Szk nr 1 im. St.StaszicaKutno 2002 wer. 19
202Zesp Szk TechnicznychKunia Raciborska 2002 7.0 origin
203Zesp Szk Ponadgimnazjalnych nr 4Kwidzyn 2013 wer. 2013
204Zesp Szk TechnicznychKwidzyn 2011 wer. 2010
205

do gry

L

206Centrum Ksztacenia PraktycznegoLegnica 2007 wer. 19
207Zesp Szk DrzewnychLesko 2011 wer. 2010
208Centrum Ksztacenia PraktycznegoLeszno 2008 wer. 19
209Zesp Szk Technicznych im.T.KociuszkiLeajsk 2013 wer. 2013
210Powiatowe Centrum Edukacyjne - CKPLbork 2014 wer. 2013
211Zesp Szk w LibiuLibi 2015 wer. 2015
212Zesp Szk Technicznych i OglnoksztaccychLimanowa 2007 wer. 19
213Zesp Szk TechnicznychLipno 2007 wer. 19
214Zesp SzkLubaczw 2002 wer. 19
215Zesp Szk CKU w GronowieLubicz 2015 wer. 2015
216Centrum Ksztacenia Ustawicznego nr 2Lublin 2008 wer. 19
217Lubelskie Centrum Edukacji ZawodowejLublin 2011 wer. 2010
218Politechnika Lubelska W.Mechaniczny ITSILublin 2002 wer. 20
219Politechnika Lubelska W.Mechaniczny KPIPLublin 2002 wer. 20
220Zesp Szk Chemicznych i Przemysu SpoywczegoLublin 2010 wer. 2010
221Zesp Szk SamochodowychLublin 2013 wer. 2013
222Zesp Szk Transportowo-KomunikacyjnychLublin 2007 wer. 19
223Zesp Szk Oglnoksztacco-TechnicznychLubliniec 2013 wer. 2013
224Zesp Szk TechnicznychLubsko 2011 wer. 2010
225Zesp Szk ZawodowychLubsko 2011 wer. 2010
226Powiatowe Centrum Ksztacenia Praktycznego i Eduk.acut 2015 wer. 2015
227Zesp Szk nr 2acut 2006 wer. 19
228Zesp Szk Technicznych CKPacut 2007 wer. 19
229Zesp Szk Mechanicznychapy 2002 wer. 19
230Zesp Szk Ponadgimnazjalnych nr 1czyca 2007 wer. 19
231Zesp Szk Rolniczych CKP w Rusociniegowo 2012 wer. 2010
232Centrum Ksztacenia Praktycznegooma 2002 7.0 origin
233Zesp Szk Mechanicznych i Oglnokszt.oma 2006 wer. 19
234Zesp Szk nr 2 w osicachosice 2002 7.0 origin
235Zesp Szk Ponadgimnazjalnych nr 1owicz 2015 wer. 2015
236Centrum Ksztacenia Ustawicznego SWLd 2013 wer. 2013
237Policealna Szkoa Nowoczesnych Technologiid 2008 wer. 19
238dzkie Centrum Doskonal. Naucz. i K.P.d 2014 wer. 2013
239Politechnika dzka,IOiTBMd 2002 wer. 20
240Politechnika dzka,KTMd 2006 wer. 19
241Politechnika dzka,IMiSId 2006 wer. 20
242Politechnika dzka,IIMd 2006 wer. 20
243Politechnika dzka, W.E,E,I.i.A ,KISd 2006 wer. 20
244Zesp Szk Mechanicznych nr 5d 2002 7.0 origin
245Zesp Szk Samochodowych nr 2d 2002 7.0 origin
246Zesp Szk Ponadgimnazjalnych nr 7d 2011 wer. 2010
247Zesp Szk Ponadgimnazjalnych nr 9d 2015 wer. 2015
248Wysza Szkoa Humanistyczno-Ekonomiczna w odzid 2007 wer. 19
249Wysza Szkoa Informatykid 1999 wer. 20
250Zesp Szk nr 1 im. H.Sienkiewiczaukw 2007 wer. 19

do gry

M

251Zesp Szk Ponadgimnazjalnych nr 4Malbork 2006 wer. 19
252Zesp SzkMakinia Grna 2008 wer. 19
253Zesp SzkMichaowo 2006 wer. 19
254Zesp Szk nr 2Miechw 2007 wer. 19
255Centrum Ksztacenia Praktycznego i Doskonal. Naucz.Mielec 2015 wer. 2015
256Zesp Szk TechnicznychMielec 2013 wer. 2013
257Zesp Szk TechnicznychMikow 2009 wer. 2010
258Zesp Szk PonadgimnazjalnychMidzyrzec Podlaski 2008 wer. 19
259Z.S.R. Centrum Ksztacenia PraktycznegoMitne 2005 wer. 19
260Centrum Ksztacenia UstawicznegoMisk Mazowiecki 2002 7.0 origin
261Zesp Szk Zawodowych nr 2Misk Mazowiecki 2012 wer. 2013
262Zesp Szk ZawodowychMrgowo 2013 wer. 2013
263Zesp Szk RolniczychMroczkw Gocinny 2010 wer. 2010
264Modzieowy Orodek WychowawczyMszana Dolna 2015 wer. 2015
265Zesp Szk Techniczno InformatycznychMszana Dolna 2013 wer. 2013
266Zesp Szk nr 1 w MyszkowieMyszkw 2009 wer. 2010

do gry

N

267KURSAL Orodek Ksztacenia ZawodowegoNako nad Noteci 2008 wer. 19
268Zesp Szk eglugi rdldowejNako nad Noteci 2014 wer. 2013
269Zesp Szk MechanicznychNamysw 2014 wer. 2013
270Regionalne Centrum Edukacji ZawodowejNisko 2012 wer. 2010
271Powiatowe Centrum EdukacjiNowa Sl 2002 7.0 origin
272Zesp Szk ZawodowychNowe 2002 7.0 origin
273Zesp Szk nr 2Nowy Dwr Gdaski 2016 wer. 2016
274Centrum Ksztacenia PraktycznegoNowy Scz 2009 wer. 2010
275Zesp Szk TechnicznychNowy Targ 2011 wer. 2010
276Zesp Szk nr 2Nowy Tomyl 2016 wer. 2016
277Zesp Szk Zawodowych i LicealnychNowy Tomyl 2011 wer. 2010
278Zesp Szk MechanicznychNysa 2009 wer. 2010

do gry

O

279Zesp Szk PonadgimnazjalnychOlenica 2009 wer. 2010
280Zesp Szk nr 1 im. St. StaszicaOlkusz 2008 wer. 19
281Szkoa Policealna Nowych TechnologiiOlsztyn 2007 wer. 19
282Uniwersytet Warmisko MazurskiOlsztyn 2002 wer. 20
283Zesp Szk Elektronicznych i TelekomunikacyjnychOlsztyn 2009 wer. 2010
284Zesp Szk SamochodowychOlsztyn 2007 wer. 19
285Olsztyska Wysza Szkoa Informatyki i ZarzdzaniaOlsztyn 2010 wer. 2010
286Centrum Ksztacenia Zawodowego i UstawicznegoOawa 2015 wer. 2015
287Centrum Ksztacenia Praktycznego w OpoluOpole 2015 wer. 2015
288Zesp Szk MechanicznychOpole 2002 wer. 19
289Zesp Szk Zawodowych nr 3Opole 2002 7.0 origin
290Zesp Szk Zawodowych nr 1Ostroka 2002 7.0 origin
291Zesp Szk Zawodowych nr 2Ostroka 2006 wer. 19
292Zesp Szk nr 3Ostrowiec wietokrzyski 2012 wer. 2013
293Zesp Szk nr 4Ostrowiec wietokrzyski 2010 wer. 2010
294Zesp Szk nr 1Ostrw Mazowiecka 2010 wer. 2010
295Zesp Szk TechnicznychOstrw Wielkopolski 2008 wer. 19
296Zesp Szk nr 2Ostrzeszw 2007 wer. 19
297Powiatowy Zesp nr 2 Szk O.M.S.i T.Owicim 2013 wer. 2013
298Zesp Szk Zawodowych Towarzystwa SalezjanskiegoOwicim 2009 wer. 2010
299Zesp SzkOzimek 2011 wer. 2010
300Zesp Szk ZawodowychOzorkw 2002 7.0 origin

do gry

P

301Zesp Szk nr 2Pabianice 2009 wer. 2010
302Zesp Szk w PiaskachPiaski 2006 wer. 19
303Zesp Szk Technicznych i LicealnychPiechowice 2006 wer. 19
304Centrum Edukacji Zawodowej w PilePia 2011 wer. 2010
305Zesp Szk Zawodowych w PiczowiePiczw 2008 wer. 19
306Centrum Ksztacenia PraktycznegoPionki 2010 wer. 2010
307Centrum Ksztacenia PraktycznegoPiotrkw Trybunalski 2009 wer. 2010
308Zesp Szk Ponadgimnazjalnych nr 1Piotrkw Trybunalski 2002 wer. 19
309Zesp Szk ZawodowychPisz 2012 wer. 2013
310Centrum Ksztacenia PraktycznegoPleszew 2013 wer. 2013
311Zesp Szk TechnicznychPleszew 2013 wer. 2013
312Centrum Ksztacenia Ustawicznego w PockPock 2002 7.0 origin
313Zakad Doskonalenia ZawodowegoPock 2013 wer. 2013
314Politechnika Warszawska w PockuPock 2001 wer. 19
315Zesp Szk TechnicznychPock 2015 wer. 2015
316Zesp Szk nr 1Posk 2012 wer. 2013
317Centrum Ksztacenia PraktycznegoPosk 2009 wer. 2010
318Centrum Ksztacenia PraktycznegoPozna 2002 7.0 origin
319Politechnika Poznaska W.Mechaniczny ITMPozna 2002 wer. 20
320Zesp Szk Licealno-TechnicznychPozna 2002 7.0 origin
321Zesp Szk MechanicznychPozna 2011 wer. 2010
322Centrum Ksztacenia PraktycznegoPrzemyl 2007 wer. 19
323Wysza Szkoa Informatyki i ZarzdzaniaPrzemyl 2007 wer. 20
324Zesp Szk Zawodowych im. Krla Jana III SobieskiPrzeworsk 2013 wer. 2013
325Zesp Szk nr 2Pszysucha 2007 wer. 19
326Powiatowy Zesp Szk nr 1Pszczyna 2011 wer. 2010
327Zesp Szk ZawodowychPszw 2002 7.0 origin
328Powiatowe Centrum Ksztacenia Zawodowego i UstawiczPuck 2013 wer. 2013
329Centrum Ksztacenia PraktycznegoPuawy 2006 wer. 19
330Prywatne Policealne Studium ZawodowePuawy 2009 wer. 2010
331Zesp Szk ZawodowychPutusk 2014 wer. 2013

do gry

R

332Centrum Ksztacenia Praktycznego i UstawicznegoRacibrz 2009 wer. 2010
333Zesp Szk MechanicznychRacibrz 2006 wer. 19
334Zesp Szk PonadgimnazjalnychRadlin 2011 wer. 2010
335Centrum Ksztacenia PraktycznegoRadom 2002 7.0 origin
336Politechnika Radomska,W.MechanicznyRadom 2002 7.0 origin
337Politechnika Radomska,W.TransportuRadom 2006 wer. 20
338Zesp Szk MechanicznychRadom 2002 7.0 origin
339Zesp Szk SamochodowychRadom 2011 wer. 2010
340Zesp Szk TechnicznychRadom 2012 wer. 2010
341Zesp Szk Zawodowych im. "HUBALA"Radom 2015 wer. 2015
342Zesp Szk Ponadgimnazjalnych nr 1Radomsko 2016 wer. 2016
343Zesp Szk MechanicznychRadziejw 2011 wer. 2010
344Zesp Szk Techniczno-HumanistycznychRadzionkw 2007 wer. 19
345Zesp Szk PonadgimnazjalnychRadzy Podlaski 2011 wer. 2010
346Zesp Szk CEZiURawa Mazowiecka 2009 wer. 2010
347Zesp Szk ZawodowychRawicz 2002 wer. 19
348Zesp Szk im. H. CegielskiegoRogono 2014 wer. 2013
349Centrum Ksztacenia PraktycznegoRopczyce 2010 wer. 2010
350Zesp SzkRopczyce 2011 wer. 2010
351Centrum Ksztacenia PraktycznegoRuda lska 2002 7.0 origin
352Zesp Szk Ponadgimnazjalnych nr 1Ruda lska 2002 7.0 origin
353Zesp SzkRudnik nad Sanem 2006 wer. 19
354Rybnickie Centrum Edukacji ZawodowejRybnik 2002 7.0 origin
355Zesp Szk Mechaniczno-ElektrycznychRybnik 2012 wer. 2013
356Zesp Szk TechnicznychRybnik 2011 wer. 2010
357Zesp Szk Zawodowych nr 1Ryki 2011 wer. 2010
358Zesp Szk nr 2Rypin 2015 wer. 2015
359Centrum Ksztacenia PraktycznegoRzeszw 2002 7.0 origin
360Politechnika Rzeszowska W.B.M. i L.Rzeszw 2001 wer. 20
361Zakad Doskonalenia ZawodowegoRzeszw 2014 wer. 2013
362Zesp Szk MechanicznychRzeszw 2012 wer. 2013
363Zesp Szk TechnicznychRzeszw 2011 wer. 2010

do gry

S

364Zesp Szk nr 3Sanok 2002 wer. 19
365Zesp Szk ZawodowychSdziszw Maopolski 2012 wer. 2013
366Zesp Szk PonadgimnazjalnychSplno Krajeskie 2007 wer. 19
367Centrum Ksztacenia PraktycznegoSiedlce 2009 wer. 2010
368Zesp Szk Ponadgimnazjalnych nr 1Siedlce 2009 wer. 2010
369Zesp Szk Rolniczych w CzartajewieSiemiatycze 2012 wer. 2013
370Centrum Ksztacenia PraktycznegoSieradz 2002 wer. 19
371Zesp Szk ZawodowychSkalbmierz 2011 wer. 2010
372Techniczne Zakady NaukoweSkarysko-Kamienna 2002 7.0 origin
373Zesp Szk Ponadgimnazjalnych nr 3Skarysko-Kamienna 2007 wer. 19
374Zesp Szk Transportowo - MechatronicznychSkarysko - Kamienna 2010 wer.2010
375Zesp Szk Techniczno-EkonomicznychSkawina 2012 wer. 2015
376Zesp Szk ZawodowychSkoczw 2002 7.0 origin
377Zesp Szk TechnicznychSkwierzyna 2009 wer. 2010
378Zesp Szk ZawodowychSupca 2002 wer. 19
379Zesp Szk Oglnoksztaccych i TechnicznychSupsk 2009 wer. 19
380Zesp Szk ZawodowychSokka 2011 wer. 2010
381Zesp Szk Oglnoksztaccych i ZawodowychSolec Kujawski 2012 wer. 2013
382Zesp Szk Mechaniczno-ElektrycznychSosnowiec 2007 wer. 19
383Zesp Szk TechnicznychSosnowiec 2002 7.0 origin
384Centrum Edukacji ZawodowejStalowa Wola 2013 wer. 2013
385Centrum Ksztacenia PraktycznegoStalowa Wola 2010 wer. 2010
386Zesp Szko nr 4Stalowa Wola 2007 wer. 19
387Centrum Ksztacenia ZawodowegoStarachowice 2012 wer. 2013
388Zesp Szk Zawodowych nr 2Starachowice 2002 wer. 19
389Zesp Szk CKPStare Lubiejewo 2007 wer. 19
390Zesp Szk TransportowychStargard Szczecinski 2002 7.0 origin
391Zesp Szk Zawodowych nr 1Stargard Szczeciski 2002 7.0 origin
392Zesp Szk PonadgimnazjalnychStporkw 2002 7.0 origin
393Zesp Szk w Stoczku ukowskimStoczek ukowski 2007 wer. 19
394Zesp Szk Centrum Ksztacenia UstawicznegoStrzelce Krajeskie 2005 wer. 19
395Centrum Ksztacenia Zawodowego i UstawicznegoStrzelce Opolskie 2013 wer. 2013
396Zesp Szk Zawodowych nr 1Strzelce Opolskie 2002 wer. 19
397Zesp Szk Ponadgimnazjalnych nr 1Strzelin 2006 wer. 19
398Zesp Szk ZawodowychStrzelno 2014 wer. 2013
399Zesp SzkStrzyow 2006 wer. 19
400Zesp Szk PonadgimnazjalnychSulechw 2010 wer.2010
401Zesp Szk Licealnych i ZawodowychSulcin 2013 wer.2013
402Zesp Szk Zawodowych i OglnoksztaccychSukowice 2008 wer. 19
403Zesp Szk nr 1Swarzdz 2014 wer.2013
404Zesp Szk nr 3 im. Hugona KotajaSzamotuy 2015 wer. 2015
405Politechnika Szczeciska, Wydz.Techn.MorskiejSzczecin 2002 wer. 12
406Zachodniopomorskie Centrum EdukacyjneSzczecin 2002 7.0 origin
407Zesp Szk Budowy OkrtwSzczecin 2002 wer. 19
408Zesp Szk nr 4Szczecin 2012 wer. 2010
409Zesp Szk SamochodowychSzczecin 2002 wer. 19
410Zesp Szk nr 5Szczecinek 2008 wer. 19
411Zesp SzkSzczekociny 2002 7.0 origin
412Zesp Szk nr 1Szczytno 2011 wer. 2010
413Zesp Szk ZawodowychSzprotawa 2010 wer. 2010
414Zesp Szk ZawodowychSztum 2010 wer.2010
415Zesp Szk Mechanicznychrem 2002 7.0 origin
416Centrum Ksztacenia Zawodowegowidnica 2012 wer. 2013
417Zesp Szk Mechanicznychwidnica 2011 wer. 2010
418Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowejwidnik 2009 wer. 2010
419Zesp Szk Zawodowychwiebodzin 2002 7.0 origin
420Zesp Szk Ponadgimnazjalnychwiecie 2013 wer. 2013

do gry

T

421Maopolski Orodek Doskonalenia NauczycieliTarnw 2011 wer.2010
422Zesp Szk Licealnych i Zawodowych nr 2Tarnw 2010 wer.2010
423Zesp Szk TechnicznychTarnw 2011 wer. 2010
424Zesp Szk Technicznych-ZawodowychTarnw 2007 wer. 19
425Centrum Ksztacenia PraktycznegoTczew 2002 7.0 origin
426Zesp Szk MechanicznychTczew 2002 7.0 origin
427Zesp Szk Zawodowych nr 3Tczew 2002 7.0 origin
428Zesp Szk im Prymasa 1000-leciaTeresin 2011 wer. 2010
429Zesp Szk Ponadgimnazjalnych nr 3Tomaszw Mazowiecki 2007 wer. 19
430Centrum Ksztacenia PraktycznegoToru 2008 wer. 19
431Centrum Ksztacenia UstawicznegoToru 2002 7.0 origin
432Zesp Szk SamochodowychToru 2006 wer. 19
433Zesp SzkTrzebiatw 2002 7.0 origin
434Zesp Szk PonadgimnazjalnychTrzemeszno 2010 wer.2010
435Zesp Szk Licealnych i TechnicznychTuchola 2002 7.0 origin
436Zesp Szk Ponadgimnazjalnych w TuchowieTuchw 2002 wer. 19
437Zesp Szk TechnicznychTurek 2006 wer. 19
438Zesp Szk nr 5Tychy 2016 wer. 2016
439Zesp Szk nr 6Tychy 2007 wer. 19

do gry

U

440Zesp Szk TechnicznychUstka 2002 7.0 origin
441Zesp Szk PonadgimnazjalnychUstro 2002 wer. 19

do gry

W

442Zesp Szk nr 2 im.St.StaszicaWadowice 2002 wer. 12
443Centrum Ksztacenia PraktycznegoWabrzych 2009 wer. 2010
444Wabrzyskie Centrum Ksztacenia Ustawicznego i PrakWabrzych 2009 wer. 2010
445Zesp Szk nr 3Wacz 2011 wer. 2010
446Centrum Ksztacenia PraktycznegoWarszawa 2009 wer. 2010
447DAEWOO-FSO Motor Zesp Szk ZawodowychWarszawa 2002 7.0 origin
448Politechnika Inst.Podstaw Budowy MaszynWarszawa 2002 wer. 19
449Politechnika Warszawska WIPWarszawa 2002 wer. 20
450SGGW Wydzia Inynierii ProdukcjiWarszawa 2002 wer. 19
451WAT Wydzia MechanicznyWarszawa 2011 wer. 2010
452WAT Wydzia MechatronikiWarszawa 2002 wer. 19
453WAT Wydzia Nowych Technologii i ChemiiWarszawa 2013 wer. 2013
454Zespou Szk nr 40 im. St.StarzyskiegoWarszawa 2010 wer.2010
455Zesp Szk Elektroniczno-MechanicznychWarszawa 2002 7.0 origin
456Zesp Szk im St.Wysockigo "Kolejwka"Warszawa 2002 7.0 origin
457Zesp Szk im. Bohaterw NarwikuWarszawa 2002 7.0 origin
458Zesp Szk im. Michaa KonarskiegoWarszawa 2002 7.0 origin
459Zesp Szk Licealnych i Technicz. nr 1Warszawa 2013 wer. 2013
460Zesp Szk nr 21Warszawa 2002 7.0 origin
461Zesp Szk nr 33Warszawa 2008 wer. 19
462Zesp Szk Samochodowych i LicealnychWarszawa 2012 wer. 2013
463Zesp Szk Samochod. i Licealnych nr 1Warszawa 2009 wer. 2010
464Zesp Szk Samochodowych i Licealnych nr 2Warszawa 2012 wer. 2013
465Zesp Szk Zawodowych nr 31Warszawa 2002 7.0 origin
466Centrum Ksztacenia Praktycznego i UstawicznegoWbrzeno 2012 wer. 2013
467Zesp Szk ZawodowychWbrzeno 2007 wer. 19
468Zesp Szk Ponadgimnazjalnych nr 4Wejherowo 2011 wer. 2010
469Zesp Szk nr 2 im. J. DugoszaWielu 2012 wer. 2013
470Zesp Szk PonadgimnazjalnychWieruszw 2007 wer. 19
471Zesp Szk SamochodowychWocawek 2006 wer. 19
472Zesp Szk ElektrycznychWocawek 2012 wer. 2013
473Zesp Szk TechnicznychWocawek 2005 wer. 19
474Zesp Szk Zawodowych nr 1Wodawa 2011 wer. 2010
475Powiatowe Centrum Ksztacenia Ustawicznego i D.M.Wodzisaw lski 2009 wer. 2010
476Zesp Szk ZawodowychWodzisaw lski 2007 wer. 19
477Zesp Szk Zawodowych i OglnoksztaccychWola 2011 wer. 2010
478Centrum Ksztacenia PraktycznegoWrocaw 2002 7.0 origin
479Lotnicze Zakady NaukoweWrocaw 2015 wer. 2015
480Politechnika Wrocawska W. MechanicznyWrocaw 2002 wer. 20
481Politechnika Wrocawska W. Mech.-Energ.Wrocaw 2006 wer. 20
482Zesp Szk nr 18Wrocaw 2010 wer. 2010
483Technikum Uzupeniajce dla DorosychWronki 2012 wer. 2013
484Powiatowe Centrum Edukacji ZawodowejWrzenia 2012 wer. 2013
485Zesp Szk PolitechnicznychWrzenia 2011 wer. 2010
486Centrum Ksztacenia ZawodowegoWysokie Mazowieckie 2012 wer. 2010
487Centrum Ksztacenia PraktycznegoWyszkw 2011 wer. 2010
488Zesp Szk nr 2Wyszkw 2009 wer. 2010

do gry

Z

489Zabrzaskie Centrum Ksztacenia OglnegoZabrze 2011 wer. 2010
490Zesp Szk Mechaniczno-SamochodowychZabrze 2013 wer. 2013
491Pastwowa Wysza Szkoa ZawodowaZamo 2010 wer. 2010
492Centrum Ksztacenia PraktycznegoZamo 2013 wer. 2013
493Zesp Szk Ponadgimnazjalnych nr 4Zamo 2008 wer. 19
494Wielozawodowy Zesp SzkZator 2015 wer. 2015
495Zesp Szk ZawodowychZawadzkie 2008 wer. 19
496Centrum Ksztacenia PraktycznegoZawiercie 2010 wer.2010
497Zesp Szk im. gen. J.BemaZawiercie 2016 wer. 2016
498Zesp Szk Ponadgimnazjalnych nr 2Zbkowice lskie 2011 wer. 2010
499Zesp Szk Zawodowych nr 1Zduska Wola 2014 wer. 2013
500Zesp Szk PonadgimnazjalnychZelw 2011 wer. 2010
501Zesp Szk ZawodowychZgorzelec 2006 wer. 19
502Uniwersytet Zielonogrsk W. MechanicznyZielona Gra 2002 7.0 origin
503Zesp Szk Elektronicznych i SamochodowychZielona Gra 2010 wer. 2010
504Zesp Szk TechnicznychZielona Gra 2002 wer. 19
505Zesp Szk PonadgimnazjalnychZibice 2007 wer. 19
506Zesp Szk SamochodowychZotoryja 2005 wer. 19
507Zaesp Szk Technicznych i Licealnychaga 2014 wer. 2013
508Zesp Szk Samochodowychary 2011 wer. 2010
509Zesp Szk Zawodowych im.Sucharskiegoary 2002 7.0 origin
510Zesp Szk Ponadgimnazjalnychelechw 2002 wer. 19
511Powiatowe Centrum Ksztacenia Praktycznegouromin 2006 wer. 19
512Zesp Szk Ponadgimnazjalnychuromin 2006 wer. 19
513Zesp Szk Samochodowychywiec 2007 wer. 19