SYSTEM ZERO-TPP służy do obsługi procesu przygotowania produkcji poprzez tworzenie i standaryzację dokumentacji technicznej i technologicznej dotyczącej konstrukcji, kompletacji oraz technologii wytworzenia wyrobu wraz z obsługą dokumentacji rysunkowej. 

Umożliwia analizę kosztów wytwarzania z uwzględnieniem technicznych możliwości parku maszynowego zarówno dla bieżących zamówień jak i zapytań ofertowych. 

Przeznaczony dla małych i średnich zakładów produkcyjnych, w których dalszy wzrost konkurencyjności uzależniony jest od lepszego wykorzystania potencjału produkcyjnego zakładu i redukcji kosztów wytwarzania. 

SYSTEM ZERO-TPP charakteryzuje się:


 

SYSTEM ZERO-TPP umożliwia :


 

Korzystanie z SYSTEMU ZERO-TPP nie wymaga:


 

Wymagania sprzętowe i programowe:


System ZERO-TPP może działać zarówno w sieci jak na pojedynczych komputerach. 

 

Wsparcie techniczne użytkowników :


Przez cały okres użytkowania Systemu ZERO-TPP użytkownik uzyska ze strony Firmy ZERO szczegółową pomoc na temat pełnego wykorzystania możliwości Systemu, w tym: 

Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z Firmą ZERO