Drukuj zamówienie

Z A M Ó W I E N I E

Książek i materiałów o tematyce CAD / CAM / CNC.

Zamówienie prosimy kierować do:

ZERO, 01-494 Warszawa, ul.Sołtana 4/60
tel./fax: (22) 638-61-00 , zero@zero.waw.pl , www.zero.waw.pl


Osoba zamawiająca ...............................................................................................

Firma ......................................................................................................................

Kod pocztowy ....... - ........... Miasto .......................................................................

Adres ......................................................................................................................

Telefon ........................................ Email ................................................................

NIP .......................................


Zamawiam .......... egzemplarzy książek (materiałów). 

DODATKI FIRMOWE i CNC

Książki do CAD

Książki do CAM

Książki do CNC :

Książki do MECHATRONIKI


- Wysłać książki (materiały) za zaliczeniem pocztowym *

- Wysłać książki (materiały) wraz z fakturą VAT (termin płatności 14 dni) * - Niepotrzebne skreślić.

- Do ceny zamawianych ksiażek należy doliczyć koszty przesyłki:

 

Podpis ........................................ Data.............................