CAD / CAM / CNC / Mechatronika
Oprogramowanie, Kursy, Podręczniki, Kompletne pracownie


Od ponad 20 lat wyposażamy szkoły w narzędzia edukacyjne pozwalające realizować
program nauczania w technikum mechanicznym i mechatronicznym.

Dla Waszej szkoły przygotowaliśmy na nadchodzący rok szkolny:

Systemy ZERO-CNC, CAD-edukacja i CAM-edukacja stały się standardem edukacyjnym.
W nasze oprogramowanie wyposażyliśmy ponad 80% szkół technicznych w Polsce.


CAD-edukacja (Solid Egde) – pozwala tworzyć trójwymiarowy model 3D gotowego zespołu oraz wchodzących w jego skład detali. Umożliwia analizę współzależności geometrycznych, analizę i symulowanie ruchów. Generuje dokumentację rysunkową, tworzy wizualizacje.

CAM-edukacja (EdgeCAM) – tworzy program dla obrabiarki sterowanej numerycznie na podstawie modelu 3D gotowego detalu. Detal może być zaprojektowany w dowolnym systemie CAD lub wewnątrz systemu CAM.

CNC-edukacja (System ZERO-CNC i SinuTrain) – stanowi wprowadzenie do technik CNC. Prezentuje obrabiarki, osprzęt, narzędzia. Uczy programować tokarkę CNC metodą zgodną z normami ISO, czyli tak, jak robi to operator obrabiarki CNC bezpośrednio na jej pulpicie. Teraz uzupełniony o SinuTrain - zaawansowany program firmy SIEMENS precyzyjnie symulujący najnowszy sterownik tokarki i frezarki SINUMERIK.

PAP-edukacja (FluidSIM) – pakiet edukacyjny z zakresu mechatroniki służący do nauki projektowania układów oraz tworzenia instalacji wykonawczych pneumatycznych lub hydraulicznych wraz z układami sterowania elektrycznego.

Nawet niewielkie środki finansowe pozwolą wyposażyć Waszą szkołę w tak niezbędne narzędzia – mogą stać się np. pierwszą ratą zapłaty za oprogramowanie – pozostałą część odroczymy nawet do końca roku lub rozłożymy na raty.